Lymfakoulutukset

Syyskautena 2018 tapahtuvassa lymfakoulututuksessa keskitytään kasvojen alueen lymfahoitoon. Koulutus on tarkoitettu sekä kauneudenhoidon, että terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksessa perehdytään lymfahoitojen periaatteisiin ja käytäntöön. Keväällä 2019 järjestetään vartalolymfakurssi.

Lymfakoulutuksessa pääpaino on kasvojen alueen lymfahoidon tekniikan harjoittelussa ja hoidot toteutetaan  koulutusparille tai koulutukseen saapuvalle mallille.

Pääpaino on workshop-osuudessa. Koulutus tapahtuu suomen kielellä. Tämän koulutuksen ohjaajana ja kouluttajana toimii kokenut sairaanhoitaja.

Koulutuettavat harjoittelevat tekemään lymfahoidon koulutusparilleen.

Ei tulevia kursseja.
Kaikki kurssit